Previous
Next

Üdvözöljük

kutatócsoportunk honlapján!

„Tekercs a kézben” Kísérlet a római sírábrázolások egyik gyakori ikonográfiai motívumának értelmezésére

Bemutatkozás

Kutatásunk arra keresi a választ, hogy mit fejezhetnek ki azok a tekercsek, amelyek a római síremlékeken megjelenített elhunytak kezében láthatók. Az ókori világ e szeglete túl hétköznapi és közismert volt ahhoz, hogy az antik szerzők akár egy sort is szenteljenek a kérdésnek, így az egyetlen kiindulási pontot maguk a kőemlékek (és felirataik) jelentik.

A római kori síremlékek nem egyszerűen sírjelölők voltak. Fontos céljuk volt a holtak emlékezetének megőrzése, így feltüntették rajta mindazt, ami értékrendjük szerint felidézte az elhunyt személyét, jelezte társadalmi hovatartozását, foglalkozását, a szűkebb közösségében betöltött szerepét és nem utolsó sorban utalt hitére, a transzcendenshez való viszonyára. E kőemlékek nem csupán felirataikon keresztül vallanak az elhunytról, hanem díszítésük is fontos információt hordoz a személyével kapcsolatban. Noha az ókori szemlélő számára egyértelmű és világos volt, hogy mit akarnak mondani a holtak és ehhez kapcsolódóan mit jelent a „tekercs a kézben”, napjaink tudósai – átfogó alapkutatás hiányában – mindeddig csak feltételezéseket fogalmazhattak meg.

Kutatócsoportunk résztvevői arra vállalkoznak, hogy a teljességre törekedve összegyűjtik a Római Birodalom egykori területén előkerült „tekercs a kézben” sírábrázolásokat és összevetik az ábrázolások részleteit a hozzájuk tartozó sírfelirat adataival. A kapott adatokat egy jól strukturált számítógépes adatbázisba töltik fel, amelynek segítségével kiértékelhetők a bevitt információk. Reményeink szerint ezzel a munkamódszerrel megnyugtató választ adhatunk a problémafelvetésre.

a projekt adatai

0
Feldolgozott kőemlék
0
Konferencia előadás
0
Publikáció

MUNKATÁRSAK

vezető kutató

szenior kutató

kutató

kutató

publikációk

Szabó Ernő

Közöletlen feliratos római sírsztélétöredék a pécsi Janus Pannonius Múzeumból

Grüll, Tibor

Representations of Writing Materials on Roman Funerary Monuments Text, Image, Message

Szabó Ernő

„Némely ájtatosak, de a régészetben járatlanok, ezen faragványban a szent családot akarák tisztelni” Két római sírkő népi interpretációja Rómer Flóris útijegyzeteiben

Grüll Tibor

Papirusztekercs és pásztorbot – Frígia faragott és írott világa

Grüll Tibor

‘The Book of Fate’: A Distinctive Representation of Matronae/Parcae and the Spread of Literacy in the Northern Provinces of the Roman Empire

Grüll Tibor

“With Spiritual Writings and Homeric Words”: A Hypsistarian soothsayer in fourth-century Phrygia

ELŐADÁSOK

adatbázis

LÉPJ VELÜNK KAPCSOLATBA

tetszik az oldal?

Ha szeretnél egy hasonlót, küldj nekünk egy üzenetet!

Nézd meg munkáinkat!