előadás

A noricumi tekercsábrázolások ikonográfiai motívumának értelmezéséhez

Grüll Tibor

XVI. Magyar Ókortudományi Konferencia, Pécs

ABSZTRAKT: „Tekercs a kézben” elnevezésű OTKA kutatócsoportunk idén 245 olyan noricumi síremlékábrázolást töltött fel az adatbázisába, amelyen összesen 287 különféle íróanyag és íróeszköz ábrázolása szerepelt (ezek 61%-a volt tekercs és 14%-a írótábla). Első pillantásra is világossá vált számunkra, hogy két ikonográfiai típust: a „tekercs a kézben”- és az ún. „librarius”-ábrázolásokat külön kell kezelnünk. Mindkettővel kapcsolatban elég kiterjedt ‒ elsősorban osztrák ‒ kutatási előzményeket találtunk, amelyek nagyjából két szempont szerint értelmezik az íróanyagokat: szimbolikus vagy konkrét értelemben; és vagy egyetlen jelentést tulajdonítanak neki, vagy emlékművenként mást és mást (rabszolgafelszabadítási vagy leszerelési okmány; polgárjog-adományozó irat; házassági szerződés stb.). Sajnos feliratok csak kis százalékban találhatók a domborművek mellett, de ezek egyértelműsítik, hogy pl. polgárjogi okiratról nem lehet szó. Véleményünk szerint meg kellene vizsgálni azt a lehetőséget, hogy a „tekercs a kézben” ikonográfiai motívum a sír tulajdonlására vonatkozó okirat. Ezt az értelmezést erősíti a nagy számban előforduló rámutató gesztus (Ein- vagy Zwifingergestus), amely a stipulatio kötelező eleme volt. A librarius-domborművek esetében, amelyeken egy szolgálólány látható halotti szertartásokhoz tartozó eszközökkel, valamint egy férfi szolgáló, amint ír vagy olvas, nyitott papirusztekerccsel vagy írótáblákkal a kezében. A mintegy 90 ilyen típusú ábrázolás értelmezése nem könnyű, mivel egyszerre lehet funerális vonatkozása is (az írás esetében pl. végrendelkezés), és egyszerre utalhat az elhunyt műveltségére (a papirusztekercs olvasása).

tetszik az oldal?

Ha szeretnél egy hasonlót, küldj nekünk egy üzenetet!

Nézd meg munkáinkat!