előadás

A pannoniai tekercsábrázolások lehetséges értelmezései

Agócs Nándor

XVI. Magyar Ókortudományi Konferencia, Pécs

ABSZTRAKT: Előadásomban azokat Előadásomban azokat a kérdéseket, problémákat járom körül, melyek a Pannonia szepulkrális emlékein feltűnő tekercsábrázolások elemzése során merültek fel. Az már előzetesen biztosan kijelenhető, hogy a tartomány anyagának önmagában való vizsgálata csak részkérdésekre adhat választ. Így például már a pannonai ábrázolásokon, a tekercs biztosan nem lehet a római polgárjogot bizonyító okmány. Ugyanakkor a tekercsábrázolások túlságosan kis számban fordulnak elő a dextrarum iunctio gesztusával együtt, hogy ezekben az esetekben a tekercs házassági szerződésként való értelmezése megerősíthető, vagy cáfolható legyen. Így már a részkérdések vizsgálatához sem elegendő egyetlen tartomány tekercsábrázolásainak áttekintése. Pannonia anyagát a Duna menti tartományok hasonló szepulkrális emlékeivel kell összevetni, mivel a római gondolkodás is egyfajta egységként tekintett ezekre a provinciákra, amelyek egykor mind az ún. Publicum portorium Illyrici részét képezték. Elhelyezkedésükből fakadóan egyrészről hasonló jellegű külső kihívásokkal kellett szembenézniük, másrészről a Birodalom belseje felől más és más hatások érték ezeket a tartományokat, hiszen Raetiában sokkal inkább érvényesült a Rajna-vidéki tartományok befolyása, mint Moesia Inferiorban, amely már szinte nem is említhető a Birodalom latin nyelvű részeként. Ugyanakkor ezen tartományok ismert ábrázolásai még könnyebben áttekinthető anyagot jelentenek. Így előadásunkban kitérünk a tartományok, régiók közötti hasonlóságokra, különbségekre és azok lehetséges okaira. Ugyanakkor az előadásunkon keresztül szeretnénk bemutatni kutatásunk módszertanát, az általunk alkalmazott megközelítést, illetve adatbázisunk felépítését.

tetszik az oldal?

Ha szeretnél egy hasonlót, küldj nekünk egy üzenetet!

Nézd meg munkáinkat!