előadás

Tekercsábrázolások a pécsi római kőtár síremlékein

Szabó Ernő

Pécs-Baranya évszázadai 7. Országos helyismereti konferencia. Előadások Pécs és Baranya történetéből az ókortól napjainkig, Pécs

ABSZTRAKT: 2020 szeptemberében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által nyújtott pályázati támogatásból Grüll Tibor professzor vezetésével hoztuk létre a „Scroll in Hand” kutatócsoportot a Pécsi Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszékén. Három éves kutatásunk célja, hogy a római síremlékeken, az elhunytak kezében megjelenő tekercsábrázolásokat birodalmi szinten összegyűjtse és a számítástechnika segítségével egységes szempontrendszer szerint elemezze. A tekercsekre írt
szövegek jelentőségét mutatja, hogy a sírábrázolásokon a tekercset tartó és a mellettük lévő, tekercs nélküli személyek is gyakran különféle gesztusokkal mutatnak rá a tekercsekre, és olykor maga a tekercset tartó kéz is gesztust formál. A zárt tekercs-ábrázolásokat rendszerint hivatalos dokumentumként, polgárjog-adományozási okiratként, házassági szerződésként, végrendeletként, birtoklevélként, katonai diplomaként értelmezik. Tovább nehezíti a kérdést, hogy kortól, nemtől és társadalmi helyzettől függetlenül találunk példát a kézben tartott tekercsekre. Mások az irattekercsekre az elhunyt műveltségének bizonyítékaként tekintenek, és a jobb kéz gesztusát is ezzel összefüggésben szónokias kéztartásként értelmezik. Előadásomban a pécsi római kőtárban őrzött síremlékek tekercsábrázolásait elemezve igyekszem megerősíteni, vagy éppenséggel cáfolni a kutatásban mindeddig csak részterületek vizsgálata alapján felmerült értelmezéseket, esetleg újabb interpretáció(ka)t javasolva.

tetszik az oldal?

Ha szeretnél egy hasonlót, küldj nekünk egy üzenetet!

Nézd meg munkáinkat!