Previous
Next

Üdvözöljük

kutatócsoportunk honlapján!

„Tekercs a kézben” Kísérlet a római sírábrázolások egyik gyakori ikonográfiai motívumának értelmezésére

Bemutatkozás

Kutatásunk arra keresi a választ, hogy mit fejezhetnek ki azok a tekercsek, amelyek a római síremlékeken megjelenített elhunytak kezében láthatók. Az ókori világ e szeglete túl hétköznapi és közismert volt ahhoz, hogy az antik szerzők akár egy sort is szenteljenek a kérdésnek, így az egyetlen kiindulási pontot maguk a kőemlékek (és felirataik) jelentik.

A római kori síremlékek nem egyszerűen sírjelölők voltak. Fontos céljuk volt a holtak emlékezetének megőrzése, így feltüntették rajta mindazt, ami értékrendjük szerint felidézte az elhunyt személyét, jelezte társadalmi hovatartozását, foglalkozását, a szűkebb közösségében betöltött szerepét és nem utolsó sorban utalt hitére, a transzcendenshez való viszonyára. E kőemlékek nem csupán felirataikon keresztül vallanak az elhunytról, hanem díszítésük is fontos információt hordoz a személyével kapcsolatban. Noha az ókori szemlélő számára egyértelmű és világos volt, hogy mit akarnak mondani a holtak és ehhez kapcsolódóan mit jelent a „tekercs a kézben”, napjaink tudósai – átfogó alapkutatás hiányában – mindeddig csak feltételezéseket fogalmazhattak meg.

Kutatócsoportunk résztvevői arra vállalkoznak, hogy a teljességre törekedve összegyűjtik a Római Birodalom egykori területén előkerült „tekercs a kézben” sírábrázolásokat és összevetik az ábrázolások részleteit a hozzájuk tartozó sírfelirat adataival. A kapott adatokat egy jól strukturált számítógépes adatbázisba töltik fel, amelynek segítségével kiértékelhetők a bevitt információk. Reményeink szerint ezzel a munkamódszerrel megnyugtató választ adhatunk a problémafelvetésre.

a projekt adatai

0
Feldolgozott kőemlék
0
Konferencia előadás
0
Publikáció

MUNKATÁRSAK

vezető kutató

szenior kutató

kutató

kutató

publikációk

Szabó Ernő

Közöletlen feliratos római sírsztélétöredék a pécsi Janus Pannonius Múzeumból

Grüll, Tibor

Representations of Writing Materials on Roman Funerary Monuments Text, Image, Message

Szabó Ernő

„Némely ájtatosak, de a régészetben járatlanok, ezen faragványban a szent családot akarák tisztelni” Két római sírkő népi interpretációja Rómer Flóris útijegyzeteiben

Grüll Tibor

Papirusztekercs és pásztorbot – Frígia faragott és írott világa

Grüll Tibor

‘The Book of Fate’: A Distinctive Representation of Matronae/Parcae and the Spread of Literacy in the Northern Provinces of the Roman Empire

ELŐADÁSOK

adatbázis

LÉPJ VELÜNK KAPCSOLATBA

tetszik az oldal?

Ha szeretnél egy hasonlót, küldj nekünk egy üzenetet!

Nézd meg munkáinkat!