bejegyzés

Tekercsábrázolást mutató sírsztélé a szákszendi határból

Ernő Szabó

Ernő Szabó

mellkep

2023. februárjában Kiss Henrik Ferenc múzeumbarát a Facebook közösségi hálózat „Fémdetektorosok” elnevezésű, zárt csoportjában megosztott képeken római korinak tűnő kőemlékekre lett figyelmes. Gyanúját a „Múzeumbarát Fémkeresősök (K.R.E.)” csoportban is megosztotta, így szereztünk tudomást a most csak röviden bemutatott sírsztéléről.

A közösségi hálózaton megosztott képek (forrás: Facebook)

A Szákszend (Komárom-Esztergom vármegye, Oroszlányi járás) délkeleti határában, mezőgazdasági hasznosítás alatt álló területen, talajmegmunkálás során kimozgatott négy kőtöredék eredetileg két koracsászárkori sírsztéléhez tartozott. Feltehetően a nyilvántartásból jól ismert „Szák – id. Murcsik János földje” nevű lelőhelyről húzhatták ki a köveket a megtalálás helyszínére. Húsz éve, 2003-ban a település északi határában, szántás közben egy későrómai szarkofágban akadt el az ekevas. Noha a szarkofágfedelet egy koracsászárkori sírsztéléből alakították ki, sem a szarkofágláda, sem az egykori sztélé nem őrzött meg vésett feliratot, vagy értékelhető figurális díszítést.

A Szákszend – Nagy Gyeptörésről előkerült, szarkofágfedélnek átfaragott sírsztélé (forrás: RKM 2003)

Most szerencsésebbek voltunk, az újonnan előkerült darabok mind az epitáfium, mind az ornamentika tekintetében kiemelet figyelmet érdemelnek. Győri-Pórszász Anna, a tatai Kuny Domokos Múzeum régésze lelkiismeretes munkájának köszönhetően a kőemlékeket a lehető legrövidebb időn belül a múzeum tatai raktárbázisra szállították. Az idő sajnos ilyenkor is fontos tényező, olykor a többtonnás daraboknak is lába kél, mint ahogy történt ez nem is olyan régen egy Komárom határában előkerült római sírtábla esetében. Május 5-én Kutatócsoportunk is bekapcsolódott a leletek megtisztításába, felmérésébe és dokumentálásába:

3D fotogrammetria

A tatai kutatónapon háromdimenziós modellt készítettünk a tekercsábrázolást mutató sírsztéléről, így a későbbiekben bármikor „domborzatelemzést” végezhetünk a faragott felületen, különös tekintettel a feliratos mezőre. A fénykép alapú modellalkotási módszer (3D fotogrammetria) segítségével olyan részleteket is megfigyelhetünk, amelyek szabad szemmel nem, vagy csak bizonytalanul kivehetők. A sírjelölő két darabban került elő, anyaga mészkő. A két rész illesztése problémamentes. A sztélé magassága 254 (!), szélessége 84, vastagsága 30 cm. Csúcsos lezárású, nyitott oromzatú sírkő. A tympanon alatt mélyített, íves fülkét alakítottak ki. A fülkeív felett, kétoldalt egy-egy tengeri griff, amely fejét a szárnya alá dugja. A tympanon csúcsa alatt stilizált fenyőtoboz. A fülkét két oldalról oszlopok veszik közre. Noha az oszlopfejezetet kidolgozták, a lábazatnak nincs nyoma, a törzs díszítetlen. A fülkében egy férfi félalakos képét ábrázolták. Cikkcakk alakú gerezdeke rendezett haját a homlokába fésülték. Arca lekopott, füle elálló, nyaka vastag. Ruházata paenula. Mellkasára helyezett jobb kezével a paenula redőit tartja. Baljában zárt irattekercs (volumen). A tekercs egy columnából áll, a tekercstartónyélnek (umbilicus) nincs nyoma.

Az elhunyt portréja, bal kezében irattekercs

A fülke alatti képmezőben lovas halad bal felé. Baljában nagyméretű ovális lovassági pajzs (scutum), amely nagyrészt takarja a lovas testét, csupán bal lába látszik ki a pajzs alól (harci helyzetben a 120–123 cm magas scutum a nyaktól a vádliig védte a lovaskatonát). A pajzsdudor (umbo) kerek kialakítású. A scutum e típusát a kelta fegyverarzenálból vette át a római lovasság és a principátus korai időszakától a 2. század közepéig használta. A lovas jobb keze felemelve, talán a kantárt tartja. Arca lekopott.

Lovasjelenet

A lovasjelenetet a fülkétől és a feliratos mezőtől egy-egy keskeny lemez választja el. Az öt soros feliratos mező épségben megmaradt. A kevésbé igényesen, nem túl mélyen vésett kapitális betűk magassága: 8 cm (v. 1) és 6 cm (v. 2–5). A háromszög alakú elválasztó jel (interpunctio) használata következetes. A felirat betűkapcsolatot (nexus), valamint datálási értékkel bíró sajátos paleográfiai jelenséget nem tartalmaz.

Az epitáfium feloldása:

Sanacis Sco|dali f(ilius) an(norum) XXV | h(ic s(itus) e(st). | Pater f(ilio) ti(tulum) | po(suit).

Magyarul:

„Sanacis, Scodalus fia élt 25 évet, itt nyugszik. A feliratot az apa állította a fiúnak.”

A Sanacis és a Scodalus név mindeddig nem fordult elő az ókori forrásokban, azaz ún. hapax legomenon (= „egyszer olvasott”). Sanacis, a 25. esztendejében elhunyt fiatalember lovaskatona lehetett egy kisegítő (auxiliaris) csapategységben. Erre utal, hogy sírkövén a mellkép alatti mezőben védekezőfegyverrel ábrázolt léptető lovas képét faragták ki. Jóllehet a katonai hivatás ténye és a csapategység neve nem szerepel a feliraton. Ez azonban nem számít egyedülállónak az ókori Pannoniában. Piliscsévről került elő az a hasonló szövegezésű, megegyező beosztású és díszítésű, ám kevésbé kvalitásos sztélé, amelyet az ugyancsak 25 éves korában elhunyt Calmenusnak, Sindio fiának állítottak örökösei. Calmenus sírjelölőjén a mellképes fülke alatt egy jobbra léptető lovast figyelhetünk meg. Szerepel a csapategység és a lovaskatona-hivatás ugyanakkor Caelius dunaszentmiklósi sírkövén. Az ala miliaria Flavia Domitiana civium Romanorum Britannica katonájának megegyező beosztású és díszítésű sírkövét az apa állította fiának. A sírkő korát Domitianus császár neve határozza meg, akitől a lovascsapat (ala) a kitüntető jelzőjét kapta, így a kőemlék az első század végére keltezhető. Erre az időszakra datálhatjuk az újonnan előkerült szákszendi sírjelölőt is, amely tovább gazdagítja a tekercsábrázolásokat gyűjtő adatbázisunkat.

Calmenus (Piliscsév), Caelius (Dunaszentmiklós) és Sanacis (Szákszend) sírköve
Római auxiliáris lovaskatona az első század végén (Forrás: Gibson Warry 1995)

Szólj hozzá

tetszik az oldal?

Ha szeretnél egy hasonlót, küldj nekünk egy üzenetet!

Nézd meg munkáinkat!