bejegyzés

3D fotogrammetria

Ernő Szabó

Ernő Szabó

Képernyőfelvétel (250)

Kutatásunk célkitűzése, hogy birodalmi szinten összegyűjtse a római kori síremlékeken megjelenő íróanyag- és eszközábrázolásokat, meghatározza és tipologizálja őket. A pontos tipológia kialakításához elkerülhetetlen a sírkő-reliefek alapos vizsgálata és elemzése. Ahol módunk adódik, ezt autopszia útján végezzük el, azaz a sírköveket eredeti mivoltukban, saját szemünkkel is megfigyeljük. A római kori síremlékek fotódokumentációja (amennyiben egyáltalán rendelkezésre áll ilyen) eltérő minőségű, a bennünket érdeklő részletek gyakran egyáltalán nem vehetők ki a felvételeken. Ám még a jó minőségű, részletgazdag fotó sem képes visszaadni mindazt, amit az idő vasfoga elpusztított. Az elmúlt kétezer év kikezdte a kőemlékek anyagát, a sírköveket a későbbi korok emberei gyakran feldarabolták és egyszerű építőanyagként (spolium) hasznosították újra. Mindez nyomott hagyott a római sírkőfaragók által hol percízen, magas művészi fokon, hol hanyagabbul, silány színvonalon kialakított domborműveken. A sérült, megkopott ábrázolások gyakran alig emelkednek ki a térbe a felhasznált anyag síkjából. Elemzésükhöz így a számítástechnika vívmányait kell segítségül hívnunk: Egy költséghatékony módszer segítségével „beszkenneljük” a szóban forgó kőemléket, azaz háromdimenziós modellt készítünk róla (3D fotogrammetria). Ehhez tulajdonképpen csak egy átlagos fényképezőgépre, egy számítógépre és ingyenesen elérhető szoftverekre van szükségünk. Első lépésként „körbefényképezzük” a sírkövet, különböző szögekből sok-sok felvételt készítünk a kőről és annak egyes részleteiről. Ezt követően a megfelelő szoftver segítségével „illesztjük” a fotókat, megkeressük a térben azokat a helyeket / szögeket, ahonnan a felvételek készültek és létrehozunk egy alacsony sűrűségű pontfelhőt, azaz a térpont halmazt. Majd elvégezzük a „geometria” kiszámítását (mélység térképet készítünk) és textúra adatokat generálunk a nagy felbontású modellre. Az így elkészült háromdimenziós modellen domborzatelemzést végezhetünk és olyan részleteket is megfigyelhetünk, amely szabad szemmel nem, vagy csak alig-alig kivehetőek. A következő bejegyzésünkben egy konkrét példán keresztül is bemutatjuk az eljárás előnyeit.

Szólj hozzá

tetszik az oldal?

Ha szeretnél egy hasonlót, küldj nekünk egy üzenetet!

Nézd meg munkáinkat!