bejegyzés

Kutatás Dunavecsén: négyalakos sírkőtöredék

Ernő Szabó

Ernő Szabó

exp

2020 szeptemberében Agócs Nándor (ELTE BDPK) és Farkas István Gergő (PTE BTK CLIR Kutatóközpont) társaságában – a szakma számára részben ismeretlen – római kőemlékeket vizsgáltunk meg a dunavecsei Petőfi-emlékház udvarán. A helytörténeti gyűjtemény, amelynek a Petrovics-család egykori mészárszéke ad otthont, nem rendelkezik semmilyen leltárkönyvvel, vagy feljegyzéssel az udvarán elhelyezett római kövekre vonatkozóan. Így nem volt információnk arról sem, hogy honnan kerülhetett az emlékház udvarára az a négyalakos római sírkőtöredék, amelyen két alak kezében is feltűnik a kutatásunk tárgyát képező irattekercs. Ha a gyűjteménybe kerülés pontos időpontját nem is sikerült kideríteni, egy hírlapi fotó alapján bizonyos, hogy 1987-ben már a Petőfi-emlékház udvarán állt a kőemlék:

Petőfi Népe 42:202 (1987) 4.

A környékről előkerült, publikált római sírkövek áttekintő vizsgálata után kiderült, hogy a mindezidáig elveszettként számontartott faragvány szakirodalmi közlésére csak a közelmúltban került sor egy fél évszázados fotó alapján.[1] A római sírkőtöredék 1967-ben egy középkorinak vélt[2] kőépület alapjainak elmarkolásakor került elő Tass Templomhátnak nevezett külterületén. Közvetlenül a leletmentéskor készült az a jó minőségű fotó, amely alapján Kovács Péter professzor 2017-ben publikálta a faragványt:

Az 1967-ben készült felvétel: Kovács–Pánya 2017. 95. (3. kép)

A 3D fotogrammetriáról szóló bejegyzésünkben röviden bemutattuk a fénykép alapú modellalkotási módszer előnyeit. Nézzük meg, mennyiben szolgál kiegészítő adatokkal a kőemlékről készített 3D modell a 2017-es fénykép alapú leíráshoz képest:

A sírsztélé oromzatát a képmező felső peremének tympanon-szerű kialakítása alkotja a két szélen kiemelkedő akroterionokkal. Az ormozatot nem fűrészelték le. A képmezőben négy felnőtt félalakos ábrázolása látható, a széleken két férfi, középen két nő. A négy alak váll- és fejmagassága közelítőleg azonos, az arcok sérülése nem teszi lehetővé, hogy a személyek között korkülönbséget állapítsunk meg. A Kovács által rögzített családi viszony („apa és anya egy fiú- és egy lánygyermekkel”) felvethető, de nem bizonyítható.

A felső perem tympanon-szerű kialakítása a széleken akroterionokkal

Mindkét férfi hosszú ujjú tunikát (tunica manicata) visel. Efelett nem belebújós paenulát, hanem egyértelműen köpenyt (sagum), amely jobb vállukon korongfibulával van összefogva. A köpeny jobb válltól induló nyaki redője csaknem egyenesen halad balra, szélesebb „gallért” képezve. Függőleges redők csak a jobb vállról omlanak lefelé.[3] Cingulum militare egyik férfin sem figyelhető meg. Mindkét férfi zárt tekercset (volumen) tart a bal kezében. A tekercsek egy columnából állnak, a tekercstartónyélnek (umbilicus) nincs nyoma.[4] A férfiak jobb kézének kinyújtott mutató- és középső ujja érinti a bal kézben tartott tekercset („Zweifingergestus”).[5] A két férfi arca leverve, füleik elállóak.

Mindkét nő ruházata kerek nyakkivágású tunica manicata, a nyaknál V-alakú redőkkel, amely az anyag finomságára utalhat.[6] A tunika fölött könnyedén a vállakra vetett vállkendőt viselnek, amely nincs összefogva. Ezt a mindkét vállon szimmetrikusan elhelyezett vállkendőt meg kell különböztetnünk a római módon, aszimmetrikusan viselt pallától.[7] Stolára utaló nyomot nem találtunk a faragványon, ez egyébként is ritka ruhadarabnak számított a közép-Duna-vidéki provinciákban.[8] A két nő rövid fátylat visel – valószínűleg fejfedő nélkül –,[9] arcuk leverve. Karperec egyik nő jobbján sem figyelhető meg. A bal oldali nő jobb kezében kerekded gyümölcs (malum),[10] balja takarásban. A jobb oldali nő aránytalanul nagy jobb kézfejével vállkendőjének jobb válláról leomló szélét fogja, balja takarásban.

Összefoglalóan: A háromdimenziós modellen végzett domborzatelemzés segítségével az erősen kopott ábrázolás számos részletét sikerült pontosítanunk.


Jegyzetek:

[1] Kovács–Pánya 2017. 90–91. nr. 2.

[2] H. Tóth–Horváth 1968. 80. = H. Tóth 1972. 260. = H. Tóth 1990. 141. nr. 193. Valószínűbb azonban, hogy az elbontott épület az újkori „nagyúti csárda” lehetett. Ezúton köszönöm az információt Pánya István osztályvezető régésznek (Kecskeméti Katona József Múzeum).

[3] A köpenyszerű ruhadarabokhoz összefoglalóan Pannonia viszonylatában: Gáspár 2016. 109–110; Handy–Pochmarski 2020. A közép-Duna-vidéki tartományok tekintetében: Rothe 2012. 159–165

[4] A kézben tartott íróanyagok tipológiájához: Agócs et al. 2021. 29–30.

[5] A tekercsekhez kapcsolódó gesztusnyelvhez: Agócs et al. 2021. 32.

[6] Gáspár 2016. 107–108.

[7] Rothe 2012. 191–192. Lásd még: Láng 1919. 238; Gáspár 2016. 111–112.

[8] Rothe 2012. 176.

[9] Az önmagában viselt rövid fátyolhoz a közép-Duna-vidéki tartományok tekintetében: Rothe 2012. 195–198, 194. Map 3 (elterjedési térkép), 197. fig. 44 (V2 típus).

[10] A pannoniai malum-ábrázolásokhoz: Gáspár 2016. 74–77.

Irodalom:

Agócs et al. 2021. = Agócs Nándor – Grüll Tibor – Jusztinger János – Szabó Ernő: Íróanyagok és íróeszközök ábrázolásai római síremlékeken. Kísérlet egy gyakori ikonográfiai motívum tipológiai elemzésére. Ókor 20:1 (2021) 26–45.

Gáspár 2016. = Gáspár Dorottya: Pannoniai síremlékek I–III. Római kori halottkultusz a mai Magyarország területén (Summary: Grave monuments in Pannonia. Ancient Roman cult of the dead on the territory of present-day Hungary). (Bivio 4). Evangélikus Országos Könyvtár, Budapest, 2016

H. Tóth 1972. = H. Tóth Elvira: Régészeti kutatások Bács-Kiskun megyében. Cumania 1 (1972) 235–261.

H. Tóth 1990. = H. Tóth Elvira: Négy évtized régészeti kutatásai Bács-Kiskun megyében (1949–1989). Cumania 12 (1990) 81–234.

H. Tóth–Horváth 1968. = H. Tóth Elvira – Horváth Attila: Tass-Templomhát. Régészeti Füzetek 21 (1968) 80.

Handy–Pochmarski 2020. = Handy, Markus – Pochmarski, Erwin: Die Sagumtracht in der Provinz Pannonia superior. In: Radman-Livaja, Ivan – Bilić, Tomislav (eds.): Monumenta marmore aereque perenniora. Zbornik radova u čast Anti Rendiću-Miočeviću. (Collectanea Archaeologica Musei Archaeologici Zagrabiensis). Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2020. 278–301.

Kovács–Pánya 2017. = Kovács Péter – Pánya István: Római feliratos oltárkő Tassról. In: Fehér Bence – Kovács Péter (eds.): Studia Epigraphica Pannonica (SEP) Vol. IX.: Epigráfiai tanulmányok Alföldy Géza emlékére. (TITE Könyvek 12). Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület – Corpus Inscriptionum Latinarum magyarországi munkabizottsága, Budapest, 2017. 87–95.

Láng 1919. = Láng Margit: Die pannonische Frauentracht. Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien 19–20 (1919) 207–260.

Rothe 2012. = Rothe, Ursula: Clothing in the Middle Danube provinces. The garments, their origins and their distribution. Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien 81 (2012) 137–231.

Szólj hozzá

tetszik az oldal?

Ha szeretnél egy hasonlót, küldj nekünk egy üzenetet!

Nézd meg munkáinkat!